شرکت فولاد ریل توس در سال 1397 توانست عنوان برترین شرکت در دو سر بار کردن واگنهای باری را از آن خود کند .