شرکت فولاد ریل توس با مدیریت محترم عامل جناب آقای مهندس میلانلو توانست موفق به دریافت نشان عقاب طلایی مدیریت موفق در صنایع حمل ریلی به همراه گواهینامه بین المللی و همچنین نشان ملی رتبه نخست توان کیفی و رقابتی در ارائه خدمات حمل و نقل ریلی را کسب کند .