شرکت فولاد ریل توس در چهارمین اجلاس مشترک توسعه کیفیت حمل و نقل ، ساختمان راه و شهرسازی  موفق به دریافت جوایز ذیل گردید :

- دریافت تندیس زرین معتبر ترین شرکت حمل ونقل ریلی 

- نشان ملی توسعه کیفیت در خدمات حمل و نقل ریلی 

- دریافت استاندارد و جایزه بین المللی2013: iso : 10004  رضایتمندی مشتریان و صاحبین کالا در زمینه حمل و نقل ریلی