پنجمین نمایشگاه بین المللی حمل ونقل ریلی، صنایع و تجهیزات وابسته در تاریخ ۲۵ اردیبهشت به مدت چهار روز در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران برگزار گردید که شرکت فولاد ریل توس به اتفاق چهار  شرکت سهامدار مؤسسه صندوق کارکنان راه آهن ج.ا.ا فعالانه شرکت نمودند که در طی 4 روز برگزاری نمایشگاه از استقبال بسیار خوبی برخوردار بوده است همچنین مدیران ارشد وزارت راه و شهرسازی راه آهن ج.ا.ا ، انجمن صنایع ریلی ایران، وزارت صنعت ، معدن و تجارت و انجمن صنفنی شرکتهای حمل و نقل ریلی از نمایشگاه بازدید نمودند.