اولین جلسه گردهمایی و هم اندیشی مدیران ارشد موسسه و شرکت های تابعه با حضور مدیرعامل، اعضاء هیئت مدیره و معاونین راه آهن، مدیرعامل و اعضاء هیئت مدیره موسسه، مدیران عامل و مدیران ارشد شرکت های تابعه در محل مجموعه فرهنگی ورزشی باشگاه راه آهن برگزار شد که در این  گردهمایی از شرکت فولاد ریل توس و جناب آقای مهندس میلانلو تقدیر گردید .