برای اولین بار در کشور تعمیر لکوموتیو مانوری مجتمع فولاد خراسان بدون بهره گیری از کارشناسان خارجی توسط کارشناسان مجرب شرکت فولاد ریل توس انجام پذیرفت . 

لکوموتیو مانوری مجتمع فولاد خراسان که بیش از یکسال بدلیل نقص فنی و تیزی پروفیل چرخهای لکوموتیو از کار افتاده و منتظر کارشناسان خارجی ( کشور ترکیه ) متوقف مانده بود پس از ارجاع عملیات تعمیر لکوموتیو مزبور به شرکت فولاد ریل توس ، علیرغم متمایز بودن مکانیزم نیروی محرکه لکوموتیو فوق الذکر بواسطه هیدرولیکی و مکانیکی بودن آن از سایر لکوموتیوهای موجود شبکه ریلی راه آهن جمهوری اسلامی ایران صرفاً با بهره گیری از تجارب ارزشمند کارشناسان مجرب بازنشسته راه آهن و پتانسیل های موجود شرکت فولاد ریل توس و علیرغم فقدان امکانات لازمه جهت تعمیر لکوموتیو مزبور در منطقه صرفاً با استفاده از تجارب و تخصص نیروی انسانی و با حداقل امکانات موفق گردید ابتدا نسبت به دمونتاژ و ارسال بوژی های لکوموتیو به کارخانجات بافق و سپس مونتاژ آن در حداقل زمان ممکنه در مدت یک هفته با صرف کمترین هزینه لکوموتیو فوق را راه اندازی نماید که با حضور مدیر عامل محترم مجتمع فولاد خراسان  و جمعی از مدیران مجتمع ، مدیران گروه شرکتهای فولادیار و مدیر عامل شرکت فولاد ریل توس در روز سه شنبه 93/10/16 لکوموتیو گرم و مورد بهره برداری قرار گرفت .