گروه شرکت های تعاونی پنجمین لوح تقدیرتعاونی برتر استان را دریافت کرد

گروه شرکت های تعاونی فولادیار دیروز 15 شهریور ماه برای پنجمین سال تعاونی برتر استان شد و لوح و تندیس تقدیر تعاونی برتر استان را از مدیر کل تعاون استان در سالن همایش های اداره کار و امور اجتماعی دریافت کرد.گروه شرکت های تعاونی فولادیار این موفقیت ارزنده را به کلیه سهامداران گرامی ، اعضای محترم هیات مدیره و پرسنل زحمت کش این شرکت تبریک گفته و امید است که با حمایت همه شما سهامداران و مدیران و پرسنل این نوار موفقیت ها ادامه یابد .