شرکت فولاد ریل توس در اولین سال شروع فعالیت خود (سال 1392 )موفق به دریافت جایزه تعالی حمل و نقل ریلی در اولین جشنواره شهید دکتر دادمان گردید و در سال 1395 به عنوان:

-  برگزیده دریافت نشان زرین استقامت ملی در ارائه بهترین خدمات حمل و نقل ریلی

-  برگزیده دریافت استاندارد و جایزه بین الملی

-  تضمین امنیت و کیفیت برتر خدمات در حمل و نقل ریلی از سوی کشور آلمان Quality & Safety Guaranty Services Awards))

-  برگزیده دریافت نشان اعتماد در خدمات حمل و نقل ریلی

انتخاب و در" مراسم اهداء  نشان استقامت ملی در تولید و خدمات" در پانزدهمین اجلاس سران و مدیران معتبرترین شرکت ها و سازمان های عالی رتبه ایرانی موفق به دریافت افتخارات تأییدیه های بین الملی از دست معاون محترم اجرائی رئیس جمهور در مورخ سوم اسفندماه 1395 گردید.